Pathfinder

Recruitersplatform als routeplanner voor je carrièrepad

Pathfinder
Disciplines

Positionering, identiteit

Klant

Pathfinder

In een markt waar goed geschoold personeel schaars is doen organisaties en werkzoekenden een beroep op recruiters om tot een goede match te komen. Pathfinder is een platform dat daarbij helpt door de recruiters te differentiëren en te waarderen.

Doordacht ontwikkelde een positionering voor Pathfinder geïnspireerd op het bekende gedicht van Robert Frost 'The road not taken'. De naam Pathfinder is bedacht vanuit het idee het platform te beschouwen als een routeplanner, waarbij het in dit geval gaat om de keuze voor een carrièrepad. In het gedicht van Frost ziet de verteller twee paden in het bos waarna hij twijfelt welk pad te nemen. Two paths diverged on a road, and I / I took the one less traveled by. Deze frase vormt het uitgangspunt voor de toonzetting en de pay off: choose wisely.

Quote

Het logo bestaat uit het woordmerk 'pathfinder' en wordt omringd door een lege cirkel, een gevulde cirkel en een plaatsmarkering. Ze representeren startpunt, tussenstation en bestemming van het carrièrepad, waarbij het tussenstation de meest relevante recruiter is voor jouw situatie. Doordacht ontwikkelde een dynamisch logo door de iconen willekeurig rondom het woordmerk te positioneren. Daarmee kan het logo op verschillende manieren worden toegepast en in combinatie met de felle kleuren ontstaat er een herkenbare, speelse beeldtaal.

De daadwerkelijke functionaliteit van het platform, waarbij werkzoekenden en organisaties bij elkaar worden gebracht middels de meest relevante recruiter, is ontworpen als een routeplanner. Deze metafoor komt overal terug in de huisstijl, de beeldtaal en advertenties. In de fotografie op de website worden foto's van reizende mensen gebruikt waarbij de nadruk ligt op één persoon die zijn weg zoekt. In de advertenties maken we gebruik van elementen die gekoppeld zijn aan reizen: van het traditionele kompas tot het broodje onderweg bij het tankstation. Door deze beeldtaal consequent te hanteren ontstaat er een herkenbaar merk. 

websitemap
Banner
Pathfinder-businesscard
icons

Meer weten? Mail Pieter

Pieter Hartkoorn
pieter@doordacht.nu