Toba architecten

Fluïde huisstijl voor contextuele architecten

Toba architecten
Klant

Toba architecten

Website

toba.nl ↗

Disciplines

positionering & identiteit

Toba, een full-service architectenbureau, stond voor een communicatieve uitdaging. Het bureau maakt duurzame, integrale en contextuele ontwerpen, maar daar was de beoogde doelgroep nog niet van op de hoogte. 

Zonde, want die doelgroep staat wel te springen om Toba’s expertises. Door het woningbouwtekort en de continue vraag naar verduurzaming, revitalisatie of herbestemming van bestaand vastgoed is de vraag groot. Hoog tijd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.​

rood-witlogo
opbouwlogo

Liefhebbers en vakidioten
Het verhaal van Toba is een verhaal over liefhebbers en vakidioten. Mannen en vrouwen die werk doen dat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Mensen die naar de klantvraag luisteren en vanuit een intrinsieke interesse meteen allerlei vragen voelen opborrelen: waar komt de klantvraag eigenlijk vandaan? Wat is de geschiedenis van het gebied waar gebouwd gaat worden? Hoe verhoudt een locatie of gebouw zich tot de directe omgeving? Waar zitten de ruimtelijke uitdagingen? En hoe kunnen functies gecombineerd worden? 

Toba durft te dromen, durft die dromen uit te spreken en weet ook hoe die dromen vertaald moeten worden naar praktische, moderne en flexibele gebouwen waarin mensen kunnen wonen, werken en leven. Toba zoekt altijd de balans tussen haalbaarheid en randvoorwaarden aan de ene kant, en creatieve ingevingen en innovaties aan de andere kant.

Het ontwerp in kaart gebracht
Om dat verhaal te vertellen bedachten wij een beeldtaal en een nieuw logo geïnspireerd door stedenbouwkundige kaarten. In traditionele kaarten werd voor bebouwing de kleur rood gebruikt. Deze kleur, in combinatie met rechthoekige vorm(en) roept direct een associatie met (steden)bouw op. Net als steden in ontwikkeling zijn, is ook de vormentaal fluïde. Dit komt ondermeer tot uiting in het logo. 

We gebruiken basisvarianten, maar de rode vorm kan zich als een gebouw aanpassen aan de context waarin hij gezet wordt. Deze vrije vorm hoeft in de huisstijl niet altijd direct zichtbaar te zijn, het kan ook de omlijning vormen voor een beeld. De fluïde, op stedenbouwkundige kaarten gebaseerde vormentaal, communiceert dat Toba een architect is die zich bewust is van context en kaders. Tegelijkertijd gaat het over planologie, de visie voor de stad. Zonder te willen suggereren dat Toba op dat niveau aanschuift, zegt het logo impliciet wel dat Toba een visie heeft op de vorm, stijl en functie van een pand in relatie tot de context waarin het staat.

website
briefpapier
boek-cover
boek-open_1_20210302_090731
boeken_1_20210302_090742

Meer weten? Mail Thom

Thom van Vreeswijk
thom@doordacht.nu