Vastestate

Vastgoedmanagement in samenhang

Vastestate
Klant

Vastestate

Disciplines

Positionering, visuele identiteit, toonzetting, website

Website

vastestate.nl ↗

Hoe kun je vastgoed zo organiseren dat het een positieve invloed heeft op de omgeving én rendement oplevert? Dat is de vraag die Vastestate zichzelf stelt en die de kern vormt van de nieuwe identiteit van de vastgoedbeheerder, - manager en -consultant uit Rotterdam. 

Mensen wonen, werken, winkelen en recreëren binnen een bepaald gebied en maken daarbij gebruik van verschillende vormen van vastgoed. De vastgoedvraagstukken die daarbij ontstaan worden altijd opgelost binnen een specifieke maatschappelijke context. Vastestate doet dat aan de hand van een systematische en grondige werkwijze.

Bovenstaande formulering is het resultaat van een traject waarbij Vastestate volledig door de molen is gehaald, met een scherpe positionering, herkenbare visuele identiteit en een hagelnieuwe website als eindresultaat.

AV_Vastestate_office_03
logo_vastestate
iconstrook

Om de maatschappelijke context waarin Vastestate opereert te verbeelden hebben wij een onderscheid gemaakt tussen vijf levensgebieden: Wonen, Werken, Winkelen, Ontspannen en Sociale voorzieningen. Die hebben wij vertaald naar een serie illustratieve elementen in de diverse grafische toepassingen samen de beeldtaal voor een dorp, wijk of stad vormen. De methodische en accurate werkwijze van Vastestate is daarnaast gevat in de opbouw van de verschillende ontwerpen: de illustraties worden precies uitgelijnd met behulp van een strak raster.

AV_Vastestate_office_05
AV_Vastestate_office_11
AV_Vastestate_office_08
Map
Rapport

Het oude logo was gemaakt met het lettertype Copperplate, een lettertype dat de sfeer ademt van klassieke vastgoedhandelaren en bankiers met dikke sigaren. Daar wilden we vanaf. In het nieuwe logo is het schreefloze lettertype Akzidenz Grotesk gebruikt. Door de ronde vormen oogt het logo vriendelijk en toegankelijk, terwijl het door de kapitalen toch de autoriteit behoudt die een vastgoedbeheerder mag hebben.

De precieze en methodologische werkwijze van Vastestate komt ook terug in het nieuwe logo. De letters zijn op een raster ontworpen waardoor ze een regelmatige eenheid vormen.

Vastestate-phonecase-mockup2
Vastestate-visitekaartje-mockup2
Vastestate-Shirts-mockup2
Vastestate-bus-mockup2
Kaartjes
Vastestate-vlag-mockup
Vastestate_mockup-kantoormuur-band

Meer weten? Mail Pieter