Wat en hoe

Huisstijl en visuele identiteit

Je hebt misschien weleens gehoord dat een huisstijl de visuele identiteit is van een merk. Een visuele identiteit is vervolgens een huisstijl en vice versa. Maar dat is nog steeds jargon waar je wellicht niet zoveel mee kan. Daarom leggen we je hier stapsgewijs uit wat een visuele identiteit is, waarom die belangrijk is voor jouw merk en hoe Doordacht huisstijlen ontwerpt.

Wat is een huisstijl?

Een huisstijl is het hele samenspel van kleuren, foto’s, vormen en letters op de communicatie-uitingen van een bedrijf. Het is de inhoud van jouw positionering in de markt, maar dan vertaald naar de vorm. Het uiterlijk van een website is bijvoorbeeld onderdeel van de huisstijl, net zoals de look van bedrijfskleding of visitekaartjes. Kortom, als jij jouw bedrijf aan de buitenwereld laat zien, heb je een huisstijl.

Waarom is een huisstijl belangrijk voor je merk?

Met een goede huisstijl laat je jouw klanten zien wat jouw merk bijzonder maakt ten opzichte van de concurrentie en je creëert herkenbaarheid. Enerzijds toon je wat je specialisme is en wat voor gevoel de klant moet krijgen bij jouw product of dienst. Anderzijds zorgt een huisstijl voor herkenbaarheid, zodat een klant jouw merk ook los van het logo herkent. Omdat een visuele identiteit aan de basis staat van de verdere communicatie van je merk, is het belangrijk dat je voldoende aandacht besteedt aan je huisstijl. Zo kun je jouw dienst namelijk goed in de markt zetten en onderscheiden van de concurrentie.

Wat zijn de kenmerken van een professionele huisstijl?

Een goede visuele identiteit wordt gekenmerkt door consistentie. Als je op je website bijvoorbeeld een knotsgekke paars kleurtje hanteert en op je visitekaartje juist feestelijke oranje tinten, dan kan de klant jouw identiteit niet meer volgen. Dan vervalt de herkenbaarheid die je huisstijl moet uitdragen. Als je daarentegen op al je communicatie-uitingen telkens dezelfde stijl aanhoudt, zal de klant jouw merk sneller herkennen. Daarom is consistentie in een visuele identiteit zo belangrijk.

Daarnaast is ingetogenheid een belangrijk kenmerk van een professionele huisstijl. Met ingetogenheid bedoelen we niet dat je stijl simpel of saai moet zijn. Zeker niet! We bedoelen ingetogen in de zin dat het design associaties met het merk moet oproepen en dan moet ophouden. Ofwel, de huisstijl moet niet de boventoon voeren boven de inhoud van een website. Dan gaat de vormgeving te ver en is de huisstijl niet doeltreffend meer.

Hoe ontwerpt Doordacht een huisstijl?

Als je door Doordacht een huisstijl laat ontwerpen, dan beginnen wij met een zogenaamde door-de-molensessie. In die sessie bepalen we wat jouw visie is, wat jouw krachten zijn in de markt en wat de actuele stand van zaken is in jouw sector. Op basis daarvan stellen we vast met welke boodschap jij jouw klanten kan verleiden voor jouw merk te kiezen.

De boodschap die uit de molensessie volgt, vormt vervolgens de basis voor jouw huisstijl. Wij gaan dan onderzoeken welke beeldtaal op die boodschap aansluit en welke toonzetting daarbij hoort. Bij Doordacht ontwikkelen we een visuele identiteit dus niet zozeer op basis van jouw kenmerken, maar aan de hand van die speciaal geselecteerde kenmerken waarmee je de markt kan veroveren. Onze brede kennis van typografie en kleurgebruik, plus onze creativiteit, verbeeldingskracht en inventiviteit spelen daarbij een grote rol. 

Voorbeeld van een huisstijl van Doordacht

Een mooi voorbeeld van een professionele huisstijl die Doordacht heeft ontworpen, betreft onze klant Talenta. Na afloop van de door-de-molensessie bleek deze reïntegratie- en jobcoachorganisatie met name uit te blinken in betrokkenheid. Die betrokkenheid moest de boodschap worden en dus verbeeld worden in de huisstijl.

Dit deden we door allereerst de nadruk te leggen op fotografie. We maakten integere portretten van de jobcoaches op de werkvloer, waarbij een rode cirkel op de achtergrond ervoor zorgt dat de mens daadwerkelijk centraal komt te staan. Dit deel van de huisstijl laat zien dat het Talenta echt om de mensen gaat.

Die rode cirkel werd vervolgens de basis van een logosysteem. Iedere medewerker kreeg bijvoorbeeld een eigen logo met portretfoto en de eigen naam opgeschreven in rode letters in een cirkelvorm. Door de kleur rood en de ronde vorm hier terug te laten keren, brachten we consistentie aan in de algehele visuele identiteit.

talenta_boekje_09_21_1_20210714_170542
Meer weten?

Wil je weten hoe wij voor jouw merk een visuele identiteit kunnen maken? Neem dan snel contact met ons op! We hebben al voor talloze klanten uit verschillende sectoren huisstijlen ontwikkeld, dus jou kunnen we ook helpen.

Meer weten? Mail Pieter

Pieter Hartkoorn
pieter@doordacht.nu