Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZG9vcmRhY2h0LTIz/657c4c167f9fe/header.webp

Spon

Een schoolvoorbeeld van doordachte website­vernieuwing

Sinds de introductie van ouder-apps zoals Social Schools en Parro verloopt het grootste gedeelte van de communicatie tussen scholen en ouders via die apps. Welke functie vervult een schoolwebsite dan nog? Precies die vraag hadden de Specialisten in Passend Onderwijs (SPON). Ze zochten een moderne, onderhoudsvriendelijke website voor zichzelf en de negen aan SPON verbonden scholen. Doordacht vond een passend antwoord. 

spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_55_2023
Alleen statische informatie

Toen we de oude, door wildgroei geteisterde websites in ogenschouw namen, werd het duidelijk dat we rigoureus moesten snijden in de hoeveelheid informatie. Het leidende principe voor de nieuwe websites was dan ook: informatie die via de ouderapp wordt gecommuniceerd, gaat voortaan ook alleen via de ouderapp. Op de website is uitsluitend plek voor statische informatie, zodat leraren daar geen omkijken naar hebben.

spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_41_2023
Huisstijl in focus

SPON helpt kinderen om zelfstandig en met zelfvertrouwen een passende plek te vinden in onze samenleving. De beeldtaal moest deze missie benadrukken en we besloten dat te doen door een kader met uitsneden te ontwerpen. Op deze manier zetten we bijvoorbeeld leerlingen op foto's 'in focus' overeenkomstig met hun beoogde positie: midden in de maatschappij, met aandacht voor hun mogelijkheden en potentie.

Magazine-voorkant
Kattenbelletje
Icoontjes_Communicatieveiligheid
Icoontjes_Groei
Icoontjes_Crisisteam
Icoontjes_Huisvesting
Icoontjes_HRM
Icoontjes_ICT-AVG
Icoontjes_Kwaliteitszorg
Icoontjes_Marketing-communicatie
Icoontjes_Passendehandelingsniveaus
Icoontjes_Samenwerkers
Website in negenvoud 

Met een heldere structuur en een sprekende huisstijl op zak konden we aan de slag met de realisatie van de gevraagde negen websites. Om dit efficiënt aan te pakken besloten we voor de scholen één template uit te werken. De websites hebben dezelfde overzichtelijke inrichting en dezelfde huisstijl, maar wel hun eigen content waar nodig. Zo konden we in korte tijd negen individuele websites realiseren die door het gedeelde template en de gedeelde huisstijl duidelijk uitdragen onderdeel te zijn van de SPON-familie. 

websites1-01
websites2-02

Wie werkten aan deze case?

avatar-thom
Thom van Vreeswijk

merkstrategie, ontwerp

avatar-nathalie
Nathalie Mattiesing

projectmanagement