Wat en hoe

Merkpositionering

Zoals de naam al zegt, draait het bij merkpositionering om de positie die een organisatie op de markt inneemt. Klinkt simpel, maar het is nog best lastig om dat goed te doen. Voornamelijk omdat er bij een positionering veel op het spel staat: de positionering bepaalt de koers van jouw merk en is vaak in grote mate de leidraad voor de bijbehorende communicatie-uitingen Hoe dat zit, lees je hieronder.

Wat is merkpositionering?

Een positionering is een strategische keuze om een specifiek onderdeel van jouw identiteit uit te lichten en te communiceren. Let hierbij op de nadruk op de woorden ‘strategisch’ en ‘specifiek onderdeel’. Bij een goede merkpositionering wordt dus niet zomaar een stuk van jouw identiteit geprofileerd. Er wordt juist een aspect gekozen dat een ijzersterke positie oplevert met het oog op jouw kwaliteiten, de merkpositie van concurrenten en de behoeftes van de doelgroep. Zo kan je inspringen op de kansen op de markt.

Bij het begrip merkpositionering komt de term branding trouwens ook om de hoek kijken. Sommige creatieve bureau’s zien branding als een extra dienst naast positionering die betrekking heeft tot de gevoelens en connotaties die een merk oproept. Andere bureau’s zien de twee begrippen juist als synoniemen, aangezien branding het Engelse woord voor merkpositionering is. Bij Doordacht zitten we bij die laatste groep; als wij het over merkpositionering hebben, hebben we het ook over branding en vice versa.

Waarom is merkpositionering belangrijk voor jouw merk?

Een goede merkpositionering is allereerst van belang, omdat die jouw organisatie helpt kansen in de markt te identificeren en zo van je merk een succes te maken. Ten tweede volgt uit de positionering hoe je jouw bedrijf het beste kan presenteren aan de buitenwereld. Als een bedrijf zich bijvoorbeeld positioneert als een professionele dienstverlener, dan moet de website ook een serieus, zakelijk voorkomen hebben. Een doordachte positionering helpt dus op meerdere vlakken een koers uit te zetten en je merk tot een succes te maken.

Wat zijn de kenmerken van een goede merkpositionering?

Een goede merkpositionering heeft twee kenmerken. Ten eerste past de gekozen positionering bij het merk, zodat de positie daadwerkelijk ingenomen kan worden. Het heeft namelijk geen zin om een positie te claimen die vervolgens niet met resultaten onderbouwd kan worden. Kortom, een juiste positionering moet ook uitvoerbaar zijn. Ten tweede is de positie een adequate reactie op de situatie op de markt. Dat betekent dat de positionering een eigen, unieke positie is die afwijkt van de concurrentie en tegemoetkomt aan wensen van de doelgroep. 

Hoe pakt Doordacht een merkpositionering aan?

Als Doordacht een positionering voor een opdrachtgever uitdenkt, beginnen we altijd bij een door-de-molensessie. In het molenmodel vullen we namelijk in wat de kwaliteiten van de klant zijn, wie de belangrijkste concurrenten zijn en wat de wensen zijn van de doelgroep. Ofwel, dat zijn precies die elementen waar een merkpositionering op gebaseerd dient te zijn.

Om erachter te komen hoe die onderdelen worden ingevuld, houden we een of meerdere sessies met de opdrachtgever. Daarna volgt een marktanalyse die we indien nodig verder ondersteunen met deskresearch en gesprekken met de klanten van de opdrachtgever. Vervolgens presenteren we de resultaten van onze bevindingen en dragen we een merkpositionering voor. Met die positionering kunnen we eventueel verder werken aan andere klantwensen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een huisstijl of merkboek.

Voorbeeld van een merkpositionering van Doordacht: Vastestate

Onze klant Vastestate was van vastgoedadviseur uitgegroeid tot vastgoedbeheerder, -consultant en -verhuurder. Door die groei in diensten paste de oude positionering niet meer bij het bedrijf. Vastestate vroeg Doordacht daarom de bestaande positie eens goed tegen het licht te houden en een nieuwe merkpositionering uit te denken.

Eerst vroegen we Vastestate wat de kwaliteiten van de onderneming zijn en onderzochten we hoe het bedrijf met projecten en klanten omgaat. Zo hebben we vastgesteld dat de kwaliteiten assertiviteit, kennis en nauwkeurigheid Vastestate het best typeren. De basis van het bedrijf was consultancy en de dossierkennis en betrokkenheid die bij dat specialisme horen, bleken de werkwijze bij de huidige diensten te beïnvloeden.

Vervolgens verlegden we onze blik naar de concurrenten. We zagen bedrijven die in tegenstelling tot Vastestate geen achtergrond in consultancy hebben en meer commercieel te werk gaan. Deze bevinding liet ons zien dat de positionering van Vastestate echt over kennis, assertiviteit en betrokkenheid moest gaan. 

Wij verwoordden de merkpositionering van Vastestate daarom als volgt: op basis van dossierkennis, een systematische en grondige werkwijze en assertiviteit beheert Vastestate maatschappelijk vastgoed. Door deze eigenschappen te combineren met betrokkenheid, enthousiasme en een consultancy-achtergrond vormt Vastestate een betrouwbare partner voor zijn klanten. Hier kun je meer lezen over dit project.

av_vastestate_office_11_1_20190819_165922
Meer weten?

Wil je weten hoe wij voor jouw merk een positionering kunnen uitwerken? Neem dan snel contact met ons op! We hebben al voor talloze klanten uit verschillende sectoren merkposities ontwikkeld, dus jou kunnen we ook helpen.

Meer weten? Mail Pieter

Pieter Hartkoorn
pieter@doordacht.nu