Wat en hoe

Door de molen

Wat ga je precies communiceren en hoe ga je dat doen? Op die twee vragen kun je antwoord geven als wij je door de molen hebben gehaald. Wij gebruiken de molen voor de positionering van een merk, wat neerkomt op een strategische keuze om een specifiek onderdeel van je identiteit uit te lichten en te communiceren. 

Eerst brengen wij de identiteit van jouw organisatie in kaart aan de hand van gesprekken met jou, jouw collega’s en jouw klanten. Daarna analyseren wij de context waarin je werkt. Tezamen zorgt dit voor een stevige, inhoudelijke basis waarop wij de positionering kunnen baseren en waarmee we antwoord geven op de vraag welk verhaal je het beste kunt vertellen over jouw merk en via welke kanalen.

We verdelen de molen in vier elementen:

Basis

Het fundament van een molen bestaat uit een huis met een bedstee, een keuken en een huiskamer. De molen is gebouwd vanwege een specifieke reden en met een specifiek doel en de bewoner heeft een persoonlijkheid met bijbehorende voorkeuren, normen en waarden.

Net als jouw organisatie. Wat is jouw basis? Wat is je bestaansrecht, je visie en wat zijn je grondbeginselen? Je kunt alleen bouwen op een stevig fundament. 

Wind

Hoe stevig het fundament ook is, een molen blijft afhankelijk van de wind. De wind is de actuele stand van zaken binnen de markt waarin jij opereert. Het is het wisselende speelveld van actoren zoals concurrenten en doelgroepen, maar tevens ook de houdingen van deze actoren en de publieke opinie. 

En wie de wind niet in de gaten houdt, kan hem zomaar ineens van voren krijgen. Corona is hier een extreem voorbeeld van. Hoe ga je om met deze veranderde situatie en wat doen je concurrenten? En belangrijker, waar liggen de nieuwe kansen?

Bovenwiel

Een molenaar kan het bovenwiel zo draaien dat de wieken volop in de wind staan. Afhankelijk dus van welke wind er staat moet de molenaar het bovenwiel in een andere positie manoeuvreren. ​

Als je weet waar de gunstigste wind waait voor jouw organisatie, welke positie neem je dan in als organisatie? Welke eigenschappen ga je dan communiceren? Met welk verhaal treed jij naar buiten om in te spelen op de nieuwe situatie? En hoe spreek je jouw doelgroep aan?​

Wieken

De wieken vangen de wind en staan daarmee voor de kanalen waarmee een organisatie communiceert. Met de stand van de wieken kan de molenaar communiceren met zijn omgeving: hij verstuurt een boodschap.

Dankzij de basis, de wind en het bovenwiel weten we welke boodschap jouw organisatie moet versturen om de juiste doelgroep te bereiken. Nu rijst de vraag: welke kanalen gebruik je om die boodschap te verkondigen? Ga je offline of online? Ga je flyeren op de markt of adverteer je via Google? En vergeet niet: het kanaal vormt ook je boodschap. 

Meer weten? Mail Erik

Erik Weynschenk
erik@doordacht.nu