Wat en hoe

Employer branding

Employer branding wordt als verzamelnaam gebruikt voor alle communicatie rondom werving. Het is een vrij breed begrip waar veel meer zaken onder vallen dan je denkt. De vacature die jij op Indeed zet, is bijvoorbeeld een vorm van employer branding. Maar hoe jij de lunchpauze invult, behoort evenzeer tot de term. Hoe dat zit, lees je hieronder. Scroll snel verder om te ontdekken wat employer branding precies is en wat de kenmerken en het belang ervan zijn.

Wat is employer branding?

Employer branding omvat zowel een sterke werving als het creëren van een fijne werkplek. Het werven gaat uiteraard om het aantrekken van nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld door middel van recruitmentcampagnes of een mooie wervingssite. Met het verbeteren van de werkplek probeer je juist mensen te behouden, zodat je team op volle sterkte blijft.

Waarom is employer branding belangrijk voor jouw organisatie?

Het post-corona personeelstekort laat organisaties in heel Nederland zien hoe belangrijk het is om het personeelsbestand op orde te hebben. Zonder personeel is het immers onmogelijk om je producten of dienstverlening op niveau te houden. Om die reden is het belangrijk dat organisaties aandacht besteden aan employer branding, zowel om nieuwe werknemers aan te trekken als om bestaande krachten vast te houden.

Wat zijn de kenmerken van goede employer branding?

Goede employer branding begint altijd bij de positionering van een organisatie op de arbeidsmarkt. Zoals we in het artikel merkpositionering vertellen, gaat positionering over de positie die een bedrijf op de markt inneemt. Die positionering kan eveneens gaan over de plek van een organisatie op de arbeidsmarkt. Als de juiste facetten van een bedrijf worden uitgelicht, kan het bekend komen te staan als een aantrekkelijke werkgever.

Op basis van de positionering kan employer branding verder uitgewerkt worden. Dat kan bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om de sterke kanten van de interne cultuur te bevorderen. Als aan de hand van de positionering een campagne wordt opgestart, wordt het ook belangrijk om de juiste doelgroep aan te spreken. De sterke kanten van jouw werkgeverschap moeten dan zodanig gepresenteerd worden dat de juiste mensen de boodschap zien en erop reageren. 

Hoe werkt Doordacht employer branding uit?

Als Doordacht voor een opdrachtgever employer branding in een offerte opneemt, gaat dat in de eerste plaats om de positionering van de betreffende organisatie op de arbeidsmarkt. Bij de start van een dergelijk project onderzoekt Doordacht wat de kenmerken van de organisatie zijn, wat de sterke kanten zijn van het werkgeverschap en wat concurrenten doen aan employer branding. Meestal verrichten we dit onderzoek aan de hand van een door-de-molensessie.

Nadat we de positionering op de arbeidsmarkt hebben bepaald, werken we wervingscampagnes en andere vormen van arbeidsmarktcommunicatie uit. Dat zijn immers de concrete zaken waar opdrachtgevers bij ons meestal op uit zijn. Bij de uitwerking letten we op het verhaal dat de campagne moet vertellen, waarbij woord en beeld elkaar ondersteunen. Ook stellen we vast via welke middelen en op welke kanalen de campagne het beste uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld met posters, een filmpje of reclames op Google.

Voorbeeld van employer branding van Doordacht: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wilde het starre ambtenarenimago eens laten afstoffen om nieuwe medewerkers aan te spreken die zelf vorm kunnen geven aan hun functie. Doordacht kreeg de taak een pakkende wervingscampagne op te zetten om dit doel te behalen. Daarbij begonnen we met een onderzoek naar wat de gemeente een onderscheidende en aantrekkelijke werkgever maakt. 

Tijdens meerdere sessies vroegen we medewerkers wat het werk bij de gemeente leuk maakt. Aan de hand van de antwoorden concludeerden we dat de gemeente een prettige werkgever is, omdat het personeel in grote mate zelf de vrijheid krijgt om zijn taken vorm te geven. En die vrijheid is vrij uniek in het doorgaans strak georganiseerde ambtenarenveld.

De ongebruikelijke ruimte voor assertiviteit, zelfstandigheid en samenwerken werd daarom het uitgangspunt van de wervingscampagne. Daarbij wilden we graag een campagne ontwikkelen die duidelijk opvalt tussen de stortvloed aan ambtelijke vacatures. We fotografeerden daartoe licht absurdistische scenario’s die we ondersteunden met speelse onderschriften. De boodschap: medewerkers van de gemeente laten zich niet in het keurslijf van hun functie drukken.

Zo promootten we een vacature voor de functie toezichthouder groen door een medewerker op een schommel in een gemeentelijke speeltuin te fotograferen, terwijl hij wordt voortgeduwd door een kind. Het onderschrift op de bijbehorende poster luidt: “Samenspel is voor jou kinderspel. Als toezichthouder groen geef je zelf vorm aan je rol.” Dit beeld verspreidden we vervolgens in de vorm van posters en geanimeerde banners onder de doelgroep. Meer over deze casus lees je hier.

foto-kabelbaan_1_20200715_114611
Meer weten?

Wil je weten hoe wij voor jouw merk employer branding kunnen uitwerken? Neem dan snel contact met ons op! We hebben al voor talloze klanten uit verschillende sectoren wervingscampagnes ontwikkeld, dus jou kunnen we ook helpen.

Meer weten? Mail Pieter

Pieter Hartkoorn
pieter@doordacht.nu