Wat en hoe

Grafisch ontwerp

Als organisatie kun je eigenlijk niet om grafisch ontwerp heen. Het is de discipline die je onvermijdelijk nodig hebt zodra je een website, folder, poster of brochure wil ontwikkelen. Heel belangrijk dus dat je als merk weet wat het begrip precies inhoudt, wat eronder valt en waarom professioneel grafisch ontwerp belangrijk is. In dit artikel leggen we het allemaal uit en geven we ook een voorbeeld om te laten zien hoe grafisch ontwerp in de praktijk wordt uitgevoerd. 

Wat is grafisch ontwerp?

In essentie is grafisch ontwerp toegepaste kunst. Bij kunst is de toeschouwer vrij om betekenis toe te kennen aan een werk, maar bij grafisch design is het juist belangrijk dat de betekenis in een keer begrepen wordt. Grafisch ontwerp staat namelijk in dienst van een boodschap die overgebracht moet worden. Ook kan grafisch design bijdragen aan gebruiksgemak, doordat een visueel ontwerp kan helpen de bedoeling van communicatie-uitingen te begrijpen. 

Van oudsher is grafisch ontwerp het vakgebied van gedrukte media. Tegenwoordige valt de digitale ontwerpwereld echter ook onder het begrip. Digital design - de digitale vormgeving van communicatie-uitingen - is dus ook grafisch ontwerp. In de praktijk betekent dit dat grafisch ontwerp ingezet wordt voor gedrukte communicatie en de uitwerking van websites, banners en apps.

Waarom is grafisch ontwerp belangrijk voor jouw organisatie?

Zoals we in de inleiding al aangeven, is grafisch ontwerp een discipline die van groot belang is voor de communicatie van iedere organisatie. Wil je jouw producten bijvoorbeeld presenteren in een folder? Dan heb je grafisch ontwerp nodig. En als je dan toch bezig bent, wil je wel een ontwerp dat de boodschap van jouw merk op een professionele manier uitdraagt. Geïnteresseerden zien het namelijk meteen als een poster visueel broddelwerk bevat. Om professioneel over te komen, is het dus belangrijk een vakkundige grafisch ontwerper in te schakelen.

Wat zijn de kenmerken van goed grafisch ontwerp?

Het belangrijkste kenmerk van goed grafisch ontwerp is dat het aansluit op de boodschap die uitgedragen moet worden. Dat klinkt eenvoudig, maar om dat doel te behalen, moet een grafisch ontwerper conceptueel kunnen denken, associatief zijn, een sterke verbeelding hebben, kennis hebben van lettertypes en kleurgebruik, en op de hoogte zijn van de (pop)cultuur. 

Verder is het essentieel dat het ontwerp past bij de betreffende communicatie-uiting. Op een poster zijn bijvoorbeeld andere beelden effectief dan in een brochure. Tot slot valt een goed grafisch design niet op, in de zin dat het ontwerp niet afleidt van de boodschap van de betreffende uiting. Zoals we in de vorige alinea namelijk al aanstipten, zien voorbijgangers het meteen als grafisch design van slechte kwaliteit is.

Zo werkt Doordacht een grafisch ontwerp uit

Grafisch ontwerp is bij Doordacht altijd onderdeel van de ontwikkeling van een visuele identiteit en kan in dienst staan van verschillende eindproducten. Soms is grafisch ontwerp nodig voor de ontwikkeling van een website en een andere keer voor de uitwerking van een wervingscampagne. Wat het eindproduct ook is, het ontwerpproces begint bij de positionering van de opdrachtgever en het communicatiekanaal waarop het ontwerp moet komen. Vervolgens gaan onze grafisch ontwerpers aan de slag met concepten en associaties, waarna het ontwerp digitaal wordt uitgetekend. Als de opdrachtgever het ontwerp goedkeurt, zorgt Doordacht vervolgens ervoor dat het ontwerp in het eindproduct wordt uitgewerkt.

Voorbeeld van grafisch ontwerp van Doordacht: Toba architecten

Toba architecten schakelde Doordacht in voor de ontwikkeling van een positionering en een visuele identiteit. Twee belangrijke onderdelen van de visuele identiteit waren de uitwerking van de vormentaal en het logo. Hiervoor zette Doordacht zijn grafisch ontwerpers in.

In de positionering hadden we vastgesteld dat het verhaal van Toba er een is van liefhebbers en vakidioten. Deze architecten zijn buitengewoon geïnteresseerd in vormen, stijl, de historie van een gebied en de functie van gebouwen. Om dit verhaal te vertellen, ontleenden we inspiratie aan oude stedenbouwkundige kaarten. Hierop werd bebouwing aangeduid met rode vormen.

Die kleur rood, in combinatie met rechthoekige vormen, gebruikten we als basis voor de vormentaal en het logo. De rechthoeken kunnen bovendien aangepast worden aan de context waarin ze gebruikt worden. Zo creëerden we een beeld dat direct associaties oproept met stedenbouw en het fluïde karakter van de vormen komt overeen met de veranderingen in steden die altijd in ontwikkeling zijn.

De veranderende, op stedenbouwkundige kaarten gebaseerde vormentaal communiceert dat Toba een architect is die zich bewust is van contexten en kaders. Tegelijkertijd gaan de beelden over planologie; de visie op de stad. Zonder te willen suggereren dat Toba op het niveau van stedenbouwkunde opereert, impliceert het logo wel dat Toba een visie heeft op de vorm, stijl en functie van een pand in relatie tot de context waarin het staat. Zo brachten we met behulp van grafisch ontwerp boodschap en beeld bij elkaar. Lees hier meer over het project.

Meer weten?

Wil je weten hoe wij voor jouw merk grafisch ontwerp kunnen inzetten? Neem dan snel contact met ons op! We hebben al voor talloze klanten uit verschillende sectoren grafische ontwerpen ontwikkeld, dus jou kunnen we ook helpen.

Meer weten? Mail Pieter

Pieter Hartkoorn
pieter@doordacht.nu